Patmos - ostrov, kde Ježíš nadiktoval Knihu zjevení

vydáno 05.07. 2011 • Řecko • zobrazeno 1025x

   Ostrov Patmos je součástí Dodekanéského souostroví, přičemž tvoří jeho nejsevernější bod. Není z největších, jeho celková plocha zabírá zhruba 39 km2, a celková  délka pobřeží ostrova je asi 65 kilometrů. Nejbližšími sousedy Patmosu jsou ostrovy Fournoi, Ikaria a o něco málo vzdálenější Samos. Pokud je slušné počasí a dobrá viditelnost, můžete jejich obrysy spatřit z teras zdejšího kláštera. Za vyloženě jasných dní lze někdy dohlédnout až na pobřeží některých ostrovů počítaných ke Kykladám, stejně jako pobřeží Malé Asie. Patmos místem neoddělitelně spjatým s podmanivou svěžestí jeho pobřeží, ale také dávnou minulostí.Své stopy zde zanechalo jak období největší slávy Byzantské říše, tak i události spojené se základními kameny křesťanské víry.

     Vláčné vrchy i syrové vrcholy 

      V dnešní podobě je ostrov Patmos výsledkem série divokých zemětřesení, která v dávné minulosti proměnila původně souvislý pruh území spojující Krétu s dnešním pobřežím asijského kontinentu v pás ostrovů a drobných ostrůvku často velice proměnlivého reliéfu.

    Patmos tak například sice z velké části sestává z řady nízkých pahorků oddělených pozvolna klesajícími údolími, ale stejne tak je ostrovem, na němž není nouze o stezky především pro pěší, které vedou místy poněkud jiného střihu. V nich se terén skládá zejména z nemilosrdně strmých skalisek, které svým syrově suchým podnebím, spolu s osamělými trsy nepříliš hustého pokryvu  vegetace, místy dávají zapomenout na to, že se na ostrově vůbec dá provozovat přímořská rekreace. 

     Jinými slovy i na ostrově Patmos můžete zažít tu pro Řecko tolik typickou nevypočitatelnost krajiny, kdy se oblasti s pohádkovými výhledy a vláčným klimatem střídají s oblastmi, kde pocit bezstarostnosti ustoupí čiré fascinaci neústupností přírody.

          S piráty a bez žen    

   Mimo turistických oblastí při pobřeží, kde na každého návštěvníka čeká obvyklá paleta nabízených služeb, které mu umožňují se plně soustředit na moře, a ničím nespoutaného vnitrozemí, které nadchne především milovníky ryzí pěší turistiky, má ostrov Patmos pochopitelně také co nabídnout i těm, kteří si kterýkoliv pobyt na jakémkoliv místě nedovedou představit bez návštěvy místních pamětihodností.

    Skutečnou lahůdku v tomto směru na ostrově Patmos představuje zdejší ranně středověký klášter. Původně Byzantský klášter nesoucí jméno Sv. Jana byl zbudován roku 1088, a ve světle dochovaných dobových pramenů jeho stavba byla vším, jenom ne příběhem o azurovém moři, zlatém písku, vysokých útesech a pohodlném životě duchovních, naplněném dlouhými rozpravami prokládanými výrobou vína.

   Klášter Sv. Jana totiž vznikl v nehostinné pustině, jejíž tvrdé podmínky vedly k tomu, že jedině zde neexistovala povinnost platit daň z půdy ani jiné poplatky.Ostrov byl v té době častým terčem útoků pirátských bojůvek, stejně jako dalších nájezdníků vedených znepřátelenými vládci.

  Této všeobecně panující hrozbě nenadálého vpádu nepřátel proto bylo podřízeno i rozvržení vznikajícího kláštera, stejně jako jeho stavební sloh. Zpočátku zde byl striktně dodržován naprostý zákaz vstupu žen do puště, který byl později zmírněn, což znamenalo, že se ženy mohli usadit pouze na přesně vymezených územích. Navštívit takové místo o prázdninách, prosím.Stroj času by zde ale nejspíš chtěl z dnešních turistů použít jen málokdo. Klášter Sv. Jananajdete v hlavním městě ostrova Hora.

       Ostrov kde se diktovala Kniha zjevení

    Ostrov Patmos je nicméně po celém světě známý především z jiného důvodu. Pro křesťany totiž představuje posvátné poutní místo, kde se psala jejich historie. Ostrov je totiž v jejich představách spojený v první řadě se zdejším působením Ježíšova nejmilejšího žáka – Sv Jana.

    Po Ježíšově údajném odchodu totiž sv. Jan samozřejmě upadl v nemilost Římanů, a po neúspěšném pokusu zbavit se jej usmažením v obrovské kádi vroucího oleje, sáhli po záložním řešení. Poslat jej do vyhnanství na ostrov Patmos.  

   Zde věci vzaly poměrně rychlý spád. Do dvou let se Sv. Janovi podařilo v malé jeskyni zažít vidění, ve kterém se mu zjevil Ježíš Kristus, a nadiktoval mu knihu, která později vešla ve známost coby Kniha Zjevení neboli Apokalypsa, která dnes tvoří poslední část Bible.Snad ani nemusíme  dodávat, že tato bájná událost katapultovala ostrov Patmos na přední místa pomyslného žebříčku míst, kam se křesťané vydávají za poutními účely. 

   Nepřejícníci proto někdy tvrdí, že zmíněný zázrak, který vyústil v pravidelné a hojné návštěvy tisíců věřících z celého světa, se poněkud podepsal na podobě  zdejšího nočního života. Možná na tom skutečně bude kus pravdy – na ostrově, který má 10 kostelů a kapliček na každém km2 se zřejmě bude mírnit  i ten největší prostopášník.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Řecko'
Tipy na jiné články