Odškodnění v letecké dopravě

vydáno 18.09. 2013 • Tipy a rady • zobrazeno 2308x

Při přepravě letadlem se může leccos stát, co nepříznivě ovlivní zážitek z letu. Jestliže má letadlo malé zpoždění, nezbývá nic jiného, než si na něj chvíli počkat. Ale co ve chvíli, kdy se zpoždění v řádu minut prodlouží a před námi je zpoždění v řádu hodin? V takovém případě má letecká společnost nebo cestovní kancelář danou povinnost se o nás bezplatně postarat. To ovšem platí pouze v případech, že odlétáte z letiště na území států Evropské unie s kterýmkoliv dopravcem nebo z letiště na území mimo Evropskou unii s evropským dopravcem. 

Nařízení se vztahuje také na tzv. charterové lety. V případě velkého zpoždění nebo dokonce zrušení letu má cestující pokaždé právo na informace a bezplatnou péči, což obnáší občerstvení a stravu, nebo v případě nutnosti dokonce i ubytování. Pokud by snad tento typ péče letecký dopravce nebo cestovní kancelář neposkytl, může se cestující zpětně domáhat náhrady vynaložených financí. Jestli by se let zrušil nebo zpozdil o více než pět hodin, má cestující možnost od smlouvy odstoupit a požadovat navrácení ceny za letenku. V takovém případě už dopravce neposkytuje zmíněnou péči ani přesměrování na nejbližší možný let. Aby vzniknul nárok na péči ze strany dopravce, musí mít zpoždění určité minimální parametry. 

Jedná se o dvě hodiny a více v případě letů o maximální délce patnáct set kilometrů, tři hodiny a více v případě všech letů v rámci Evropské unie delších než patnáct set kilometrů a všech ostatních letů v délce mezi patnácti sty a třemi a půl tisíci kilometry, nebo čtyři hodiny a více v případě všech ostatních letů. Z evropského nařízení vyplývá, že by se letecká společnost, u které vznikne potíž, měla o svého zákazníka sama aktivně postarat. Většinou je samozřejmě praxe odlišná a cestující se svých práv musí dožadovat sám, jinak mu nikdo nic nedá. V zásadě platí, že pokud by cestující chtěl uplatnit svoje práva, tak se musí obrátit na leteckého dopravce. Nezáleží tedy ani tak na tom, u koho se letenka kupovala, nebo jestli let zajišťovala cestovní kancelář. Případnou náhradu reálně vynaložených nákladů bude zapotřebí uplatňovat u letecké společnosti, která nese za zpoždění letu zodpovědnost.

Jestliže byl let zrušen, máte na výběr ze dvou možností. Do cílové destinace se můžete dostat nejbližším možným spojem, nebo od uzavřené smlouvy můžete odstoupit a žádat vrácení peněz zaplacených za letenku. Jestliže je let zrušený nebo zpožděný nad tři hodiny, pak má cestující právo na paušalizovanou náhradu škody, kterou je částka od dvou set padesáti do šesti set eur. To se může stát ovšem pouze v případě, že se vina nachází na straně dopravce a nejde o takzvané mimořádné okolnosti, za které může být označena třeba stávka leteckého personálu nebo zrušení letu pro nepřízeň počasí. V případě zrušení letu je velice důležitá lhůta, ve které dopravce zrušení letu oznámí. 

Jestliže změnu ohlásí v době čtrnácti dnů před odletem, pak zaniká nárok na paušalizovanou náhradu škody. Ale i nadále má dopravce povinnost cestujícímu zajistit náhradní spojení, nebo mu vrátit finance investované do letenky. Letecké společnosti se v dřívějších dobách snažily povinnosti vyplácení náhrady škody vyhnout i v případě, že už byl let v podstatě zrušen, ale nadále uváděly zpoždění i v řádu desítek hodin, takže i nadále mohly uvádět, že se jedná o zpoždění. Díky judikatuře Soudního dvora Evropské unie už to v současné době vyjde nastejno a u letu zpožděného nad tři hodiny musí dopravce vyplácet náhradu stejnou jako v případě letu zrušeného.

Další možnou nepříjemností ve spojitosti s leteckou dopravou představuje ztráta zavazadel. Za tu zodpovídá přímo letecký dopravce. Kromě ztráty zodpovídá letecký dopravce i za jejich poškození či zpoždění. Ve všech těchto případech máme podle Montrealské úmluvy nárok na náhradu tím vzniklé škody. V případě, že cestující zjistí, že s ním zavazadlo do cílové stanice nepřiletělo, měl by si na letišti zažádat o tzv. PIR, což je záznam o tom, že mu nebylo zavazadlo doručeno nebo ho dostal poškozené. 

Náhrada škody při zpoždění zavazadla se musí uplatňovat písemně u leteckého dopravce a musí se tak učinit nejpozději do jednadvaceti dní od doručení zavazadla a v případě poškození nebo ztráty musí být stížnost podána nejpozději do týdne od doručení zavazadla nebo příletu v případě jeho ztracení. Pokud by se stalo, že jste přiletěli na dovolenou a zjistili, že kvůli zpoždění zavazadla nemáte u sebe žádné potřebné vybavení, pak si ho můžete v přiměřeném rozsahu zakoupit přímo v místě a poté uplatňovat úhradu u leteckého dopravce. Letecká společnost odpovídá za obsah zavazadla do částky odpovídající přibližně třicet tisícům korun. 

Musíte ovšem prokázat reálnou hodnotu předmětů, které jste s sebou v zavazadle měli zabalené. V případě, že budete mít s sebou dražší vybavení, je vhodné si ho u některé pojišťovny nechat pojistit. Dopředu bychom se určitě měli informovat o předmětech, které přepravce nepovoluje s sebou v zavazadle. Většinou se jedná o cenné papíry, peníze, elektroniku či osobní doklady. Tyto věci se hodí umístit do příručního zavazadla.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články